środa, 27 lutego 2013

Skala

Hej
Kolejna notka tym razem ze skali, które dla wielu jest niezrozumiała... Dla mnie do niedawna też...


Ale znalazłam na to sposób:

Zadanie:
Odległość na mapie pomiędzy miejscowością A i B  w linii prostej wynosi 9 cm. W rzeczywistości miejscowości te dzieli 90 km. Oblicz skalę tej mapy.

Zaczynamy od ułożenia proporcji :

          1cm                 =    mianownik skali mapy 
odległość na mapie           odległość w terenie


Teraz wystarczy podstawić dane z naszego zadania zmieniając jednostki...

Dla przypomnienia  1 km = 100 000 cm

         1cm             =             y         
         9cm                   9 000 000cm

...i przemnożyć na krzyż czyli:

1cm* 9 000 000 cm = 9 cm * y

.. obliczamy..

9 000 000 = 9y                   / :  9
1 000 000= y

Teraz wiemy, że  mapę wykonano w skali 1: 1 000 000 .
Prawda, że łatwe? Wystarczy znać jeden wzór i można go stosować do każdego typu zadania ze skali.
W razie wątpliwości piszcie chętnie odpowiem na Wasze pytania.
Do zobaczenia

niedziela, 24 lutego 2013

Język polski - liczebnik, przysłówek, zaimek

Hej
Dzisiejsza notka poświęcona będzie gramatyce język polskiego a mianowicie liczebnikowi, przysłówkowi oraz zaimkowi.

Liczebnik
Do czego służy???

Liczebniki określają liczbę, kolejność lub ilość. Odpowiadają na pytania : ile? ilu? który z kolei?

Odmieniają się przez przypadki.

Liczebniki dzielimy na :
 • główne czyli jeden, dwa, trzy.....
 • porządkowe czyli pierwszy, dwudziesty, setny...
 • zbiorowe czyli troje, pięcioro, dwadzieścia troje
 • ułamkowe czyli ćwierć, pół,
 • nieokreślone czyli wiele, dużo, mało

Liczebniki główne, porządkowe oraz nieokreślone odmieniają się przez rodzaje.
Liczebniki porządkowe odmieniają się przez liczby.
Liczebniki główne mają rodzaj męski, odmieniają się przez przypadki i liczby.

Liczebnik pełni w zdaniu funkcję przydawki lub orzecznika.


Przysłówek
Do czego służą???

Przysłówek określa czasownik. Nazywa sposób wykonania czynności miejsce i czas.  Odpowiada na pytania: gdzie? kiedy? jak?
Przykłady przysłówków:   wygodnie, blisko, wczoraj,miło, ładnie, brzydko, szybko,

Przysłówek pełni  w zdaniu funkcję okolicznika lub orzecznika.

Zaimek
Do czego służy???
Zaimek służy to zastępowania w wypowiedziach innych części mowy- najczęściej rzeczowników, przymiotników, liczebników oraz przysłówków.

Wyróżniamy zaimki:
 • rzeczowe np. kto,co, on, się
 • przymiotne, np. mój, czyj, żaden, jaki, taki
 • przysłowne, np. tam, wszędzie, gdzieś
 • liczebne, np. ile, tyle
Zaimki rzeczowe, przymiotne i liczebneodmienne natomiast przysłowne nie odmienne.

  
To na tyle o tych częściach mowy .. 

 Na lekcji gramatyki:
- Jasiu, jaki to przypadek: Lubie szkołę?
Jaś odpowiada:
- Bardzo rzadki, panie profesorze!piątek, 22 lutego 2013

Wos - Konstytucja

Hej !!!
Dziś notka o WOS-ie. Przypomnę trochę pojęcie konstytucja  to o co trzeba o niej wiedzieć na egzamin. 

 1. Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w naszym państwie.
 2. Konstytucja określa podstawy ustroju państwa, wyznacza kompetencje organów władzy, zawiera katalog praw i obowiązków  obywatelskich. 
 3. Preambuła jest uroczystym wstępem do Konstytucji.
 4.  Nieformalnie Konstytucja I Rzeczypospolitej swój najpełniejszy wyraz znalazła w artykułach henrykowskich.
 5. Konstytucja 3 maja była drugą uchwaloną na świecie ustawą zasadniczą. Obecnie obowiązująca Konstytucja została uchwalona przez Parlament w 1997r. 
 6. Trybunał Konstytucyjny sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z ustawą zasadniczą.
 7. Obywatele mają prawo do skargi konstytucyjnej.
 8. Konkordat to umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i Kościoła. Władze publiczne w Polsce zachowują bezstronność w sprawie przekonań religijnych obywateli.   

To chyba wszystko..  Oczywiście proszę o komentarze pod postem, jeśli macie jakieś pomysły, zastrzeżenia itp. to piszcie w komentarzach lub na gg - 45613584. 

Do zobaczenia
 
- Co mają wspólnego fundusze z Unii Europejskiej i kosmici?
- Ciągle o nich słyszysz, ale nigdy nie widziałeś.


czwartek, 21 lutego 2013

Historia- pierwsze cywilizacje- Mezopotamia

Hej !!!
Dziś kolejna notka z historii. Zaczynamy okres starożytności. W tym poście opisze cywilizacje Mezopotamii.

Kraj: Mezopotamia inaczej Międzyrzecze
Najważniejszy ośrodek: Babilon
Kontynent : Azja
Rzeki:
 • Eufrat
 • Tygrys
Religia : politeistyczna - wiara w wielu bogów
Świątynia: ziggurat
Lud :
 • Sumerowie
 • Akadyjczycy
Osiągnięcia:
 1. system nawadniający
 2. kodeks Hamurabiego
 3. wynalezienie pisam klinowego
 4. opracowanie systemu miar i wag
 5. umiejętność obliuczania pierwiastków kwadratowych
 6. stworzenie kalendarza ( miał 354 dni )
 7. zegar słoneczny
 8. podzielenie doby, godziny, miunuty
 9. zastosowanie koła w garncarstwie i transporcie.
Uprawy :
 • jęczmień
 • sezam
 • len
Zwierzęta hodowlane: 
 • owce
 • bydło

Myślę, że o  Mezopotami wystarczy tyle wiedzieć

Jeśli coś to oczywiście piszcie w komentarzach i na gg. No to tyle... komentujcie i papa. 


Oczywiście na koniec coś na rozluźnienie mózgu :
Dwaj służący dźwigają na plecach wielką kamienną tablicę z wyrytymi na niej hieroglifami i mówią:
- O królu, władca Babilonu przesyła ci pocztówkę z wczasów z Mezopotamii.

wtorek, 19 lutego 2013

Język polski - rzeczownik, przymiotnik

Hej wszystkim !!!

Dziś kolejna notka poświęcona gramatyce polskiej a mianowicie rzeczownikowi i przymiotnikowi.


Najpierw przypomnijmy sobie co to jest rzeczownik i do czego on służy?

Rzeczownik to po prostu wyraz, który nazywa różne osoby, rzeczy, zjawiska, zwierzęta itd.  Odpowiada na dwa podstawowe pytania kto? i co?

Rzeczownik odmienia się przez przypadki(deklinacja) i liczby. Posiada rodzaje.

Rzeczownik pełni w zdaniu funkcję;
 • podmiotu
 • dopełnienia
 • przydawki
 • orzeczenia
 Dla przypomnienia PRZYPADKI
Mianownik kto? co? 
Dopełniacz kogo? czego?
Celownik komu? czemu?
Biernik kogo? co?
Narzędnik z kim? z czym?
Miejscownik o kim? o czym?
Wołacz O! 

Przymiotnik  służą do określania rzeczowników. Nazywają różne cechy. Odpowiadają na pytania jaki? jaka? jakie?

Przymiotniki odmieniają się przez :
 • przypadki
 • liczby
 • rodzaje
Przymiotniki możemy także stopniować, aby podkreślić jakąś cechę. Istnieją trzy stopnie stopniowania: równy, wyższy i najwyższy.

Przymiotniki możemy stopniować w sposób:
 • prosty, np. młody, młodszy, najmłodszy
 • opisowy, np. lekki, bardziej lekki, najbardziej lekki
 • nieregularnie, np. duży, większy, największy.
W zdaniu przymiotnik pełni funkcję:
 • przydawki
 • orzecznika

OK, to by było na tyle o rzeczowniku i przymiotniku. Oczywiście proszę o komentarze pod postem, jeśli macie jakieś pomysły, zastrzeżenia itp. to piszcie w komentarzach lub na gg - 45613584.


Humorek :

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze...

poniedziałek, 18 lutego 2013

Chemia nadciaga !!!

Hej  !!!
Kolejna  notka  poświęcona będzie chemii. Na razie lekkie wprowadzenie w tą dziedzinę.

Chemia to jedna z nauk przyrodniczych badająca substancję  oraz ich strukturę.

Z chemią kojarzą się przede wszystkim dwa pojęcia materia i substancja.  

Materia to wszystko co możemy dotknąć, zobaczyć, podać przeróbce. 

Substancja natomiast to jednorodny materiał o określonym składzie chemicznym.

Jak poznać czy dana materia jest substancją??? 
Do tego chemicy  używają właściwości substancji. Właściwości substancji mogą być fizyczne i chemiczne.

Właściwości fizyczne to:
 •  stan skupienia
 • barwa
 • połysk
 • twardość
 • gęstość
 • przewodnictwo elektryczne
 • rozpuszczalność w wodzie
 • temperatura wrzenia 
 • temperatura topnienia 
Właściwości chemiczne to:
 • zapach
 • smak
 • aktywność chemiczna
 • palność
 Każdą substancję można podzielić na prostą (pierwiastek chemiczny) i złożoną (związek chemiczny). 
Substancje proste dzielimy jeszcze na metale i niemetale.

Pamiętaj  !!!
Pierwiastki chemiczne to takie substancje, których nie da się rozłożyć na prostsze za pomocą reakcji chemicznych.
Związki chemiczne to substancje, które składają się z co najmniej dwóch pierwiastków połączonych ze sobą trwale. 

Przejdźmy do następnej rzecz, a mianowicie mieszanin. 

Mieszaniny dzielimy na jednorodne i niejednorodne 

Mieszaniny jednorodne to mieszanina, w której gołym okiem lub za pomocą prostych sprzętów laboratoryjnych nie można wyróżnić poszczególnych składników. Przykłady : brąz, cukier z wodą, benzyna, powietrze

Mieszaniny niejednorodne to mieszaniny, których  nie możemy zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych sprzętów laboratoryjnych. Przykłady: piasek i woda,  opiłki żelaza z siarką, woda z olejem.

Jak rozdzielić poszczególne mieszaniny na składniki?

Jest na to kilka sposobów :
 • sedymentacja- czyli opadanie na dno cząsteczek substancji stałej w cieczy
 • dekantacja- czyli oddzielenie substancji stałej od cieczy, przez zlanie cieczy znad osadu
 • krystalizacja - czyli wydzielenie się kryształków z roztworu na skutek odparownia wody
 • destylacja- czyli oddzielenie składników mieszaniny jednorodnej. Wykorzystywane są tu różnice w teperaturach wrzenia poszczególnych składników 
 • metody mechaniczne- czyli rozdzielanie za pomocą użycia np. sitka lub magnesu     
Kolejna rzecz, która wielu osobom się myli to dwa pojęcia. Zjawisko fizycznie i rekcja chemiczna.
 
Zjawisko fizyczne - to przemiana, która nie prowadzi do powstania nowych substancji.
Reakcja chemiczna- to przemiana, która powadzi do powstania nowych substancji o zupełnie innych właściwościach.
Właściwości metali :
 • stały stan skupienia - wyjątek rtęć
 • barwa
 • połysk
 • wysoka temperatura wrzenia

Właściwości niemetali:
 • występują w stanie stałym, ciekłym i gazowym
 • brak połysku
 • niska temperatura wrzenia
 • nie przewodzą prądu elektrycznego
 • słabo przewodzą ciepło
 • mała gęstość


Oczywiście, jeśli macie pytana, zastrzeżenia, pomysły to piszcie w komentarzach lub na GG -  45613584. Mile widziane komentarze ;)


Dlaczego chemik zabiera fenoloftaleinę na imprezę?
Bo szuka dziewczyny z zasadami.
 

sobota, 16 lutego 2013

Biologia - podstawy

Hej
Kolejne zagadnienie do egzaminu - tym razem z biologii, a mianowicie krótkie jej przedstawienie.

Biologia  to nauka o świecie, który nas otacza, badająca budowę i czynności życiowe różnych organizmów.


Wszystko co nas otacza to przyroda. Przyrodę możemy podzielić na ożywioną(ludzie, zwierzęta, rośliny, grzyby) i na nieożywioną( woda, piasek, kamienie).

Ale czym różni się przyroda ożywiona od nieożywionej ?? 
Organizmy - przyroda ożywiona :
 • oddychają
 • odżywiają się
 • poruszają się
 • rozmnażają się
 • reagują na bodźce z otaczającego nas środowiska
 • wydalają
Każdy organizm żyjący na Ziemi potrzebuje określonych warunków , aby się rozwijać a nierzadko i żyć.
Takie czynniki to między innymi:
 • woda 
 • światło 
 • dwutlenek węgla  
 • tlen
 • temperatura

Jak wcześniej pisałam biologi polega częściowo na badaniach. Organizmy możemy badać na dwa sposoby:
 • obserwacje
 • eksperymenty

To takie podstawy. Komentujcie czy przydatne są moje powtórzenie. O wszystkich zastrzeżeniach, prośbach itp. piszcie w komentarzach lub na GG     45613584    
Pozdrowienia i do zobaczenia ;]


 Na lekcji biologii pani pyta Jasia
- Co wiesz o jaskółkach?
-To bardzo mądre ptaki, odlatują gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny.

piątek, 15 lutego 2013

Geografia - wszystkie naj...

Hej 
Dziś jeszcze trochę teorii z geografii. A mianowicie wszystkie największe, najmniejsze góry, rzeki itd.

Najwyższe góry na świecie:
 1. Mount Everest   - 8848m  n.p.m 
 2. K2 - 8611m n.p.m
 3. Kangczendzonga - 8598 m. n. p. m
Najwyższa góra w Polsce - Rysy 2499m n.p.m

Najdłuższe rzeki na świecie:
 1. Amazonka 7100 km
 2. Nil- 6671 km
 3. Jangcy- 6300 km
Najdłuższa rzeka w Polsce - Wisła 1047 km

Największe jeziora na świecie: 
 1. Morze Kaspijskie - 393 000  km²
 2. Górne - 82 100 km²
 3. Wiktorii - 69 500  km²
Największe jezioro w Polsce   - Śniardwy 113,8  km² oraz Mamry 104,4 km².

Najgłębsze jezioro na świecie:
 1. Bajkał 1681 km² 
 2. Tanganika 1435 km²
 3. Morze Kaspijskie 1025 km²
Najgłębsze jezioro w Polsce - Hańcza 108,5 m głębokości

Największa depresja na świecie - Morze Martwe 426 m p.p.m

Największa depresja w Polsce - Żuławy 1,8 m p.p.m


Lewe dopływy Wisły:
 1. Przemsza
 2.  Nida
 3.  Czarna
Prawe dopływy Wisły: 
 1. San
 2. Dunajec
 3. Osa
Na dziś tyle.. Komentujcie, piszcie .. I do zobaczenia w kolejnym poście. Papa

Humor na dziś:

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.


czwartek, 14 lutego 2013

Historia- prehistoria

Hej !!!
 Kolejna notka z historii. Tym razem prehistorii.

Z tej epoki na egzaminie wiele nie znajdziemy [ na szczęście hehe ;)]

Najważniejsze fakty z epoki prehistorii:
 • Pierwszą ojczyzną ludzkości była Afryka.
 • Człowiek pojawił się na Ziemi około 4-5  mln lat temu.
 • Wszyscy ludzie, którzy obecnie żyją na świecie są potomkami człowieka współczesnego- homo sapiens, który pojawił się około 200 tysięcy lat temu.

W prehistorii możemy wyodrębnić dwie epoki : paleolit i neolit. 

W paleolicie ludzie byli przede wszystkim łowcami i zbieraczami. Prowadzili koczowniczy tryb życia, co onazcza że nie mieli stałego miejsca zamieszkania, a przenosili się co pwin czas.

W neolicie natomiast człowiek zaczął uprawiać ziemię, hodować zwierzęta budować stałe osady, wyrabiać ceramikę i tkaniny.

Przejście z paleolitu do neolitu nosi nazwę rewolucji neolitycznej .

Paleolit i neolit tworzę epokę kamienia. Oprócz epoki kamienia historycy wyróżniają jeszcze epokę brązu i epokę żelaza.


To chyba tyle o prehistorii. Niedługo kolejna notka. Jeśli się Wam podoba to oczywiście komentujcie. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia to także piszcie. Możecie się ze mną skontaktować za pomocą komentarzy pod postami i gg - 45613584.
Pozdrowienia i  do zobaczenia  !!!

Humor na dziś :

Historyk pyta Jasia:
- Co byś powiedział, gdyby ktoś obcy zadał ci pytanie: Z czym kojarzy ci się powstanie listopadowe?
- Nic proszę pana, bo nie rozmawiam z nieznajomymi.

Czas na język polski !

Hej  !
Język polski zaczynamy od gramatyki. Często nielubianej przez większość uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pierwszym działem od którego zaczniemy będzie fleksja.

Ale co o jest fleksja???

Fleksja to dział nauki o języku, zajmujący się regułami odmiany wyrazów, ich klasyfikacją i podziałem na części mowy.

Wszystkie wyrazy odmienne składają się z dwóch części:
 • tematu - czyli części wyrazu powtarzającej się podczas odmiany
 • końcówki - czyli części wyrazu znajdującym się po temacie i zmienia się podczas odmiany wyrazu

CZASOWNIK
 Czasownik w zdaniu pełni funkcje orzeczenia. Informuje nas co się dzieje, co robią lub w jakim są stanie osoby, rośliny itp. Odpowiada na pytanie co robi? co się z nim dzieje?   
Przykłady :
Kasia czyta książkę. 
Mama ogląda telewizję. 

Osobowe formy czasownika to takie gdzie możemy wskazać osobę np. przeczytałam [kto? ja] zapisali się 
[ kto? oni ]. 

Czasowniki odmieniają się przez:
 •  osoby 
 • liczby 
 • rodzaje
Czasowniki występują w trzech czasach: teraźniejszym, przyszłym i przeszłym.

Czasownik może występować w trzech trybach:
 •  oznajmującym - czyli w takim w którym oznajmia o czynności . W trybie oznajmującym czasownik może występować we wszystkich trzech czasach, np.  Ola maluje obrazek.
 • przypuszczającym- czyli gdy chcemy powiedzieć, że coś mogłoby się zdarzyć gdyby zaszły pewne okoliczności , np. Poszlibyśmy na spacer gdyby nie padał deszcz.
 • rozkazującym - czyli wtedy gdy wydajemy polecenie lub prosimy kogoś o coś, np. Chodź szybciej! 
Czasownik posiada także stronę bierną i czynną. Do czego one służą?
Strony czasownika służą do wyrażenia zależności pomiędzy wykonawcą czynności a obiektem czynności.

Strona czynna czasownika jest wyrażona czasownikiem w formie osobowej,np.
Kasia przygotuje ciasteczka.
Tomek zamówi pizze.

Strona bierna zwraca uwagę na obiekt czynności a nie na samego wykonawcę. np.
Ciasteczko są przygotowywane przez Kasię.
Pizza została zamówiona przez Tomka.

W języku polskim mamy takie czasowniki, które mogą występować zarówno w stronie biernej jak i czynnej, np. pisał - jest napisany. Noszą one nazwę czasowników przechodnich.

Są jednak i takie, które występują jedynie w stronie czynnej, np. odpowiedział, szedł . Takie czasowniki nazywamy czasownikami nieprzechodnimi.

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym czasowników są czasowniki dokonane i niedokonane. 

Czasowniki dokonane jak sama nazwa wskazuje nazywają czynności zakończone, np. przeczytałam , zapisałam, nauczyłam się. Czasowniki dokonane występują tylko w czasie przeszłym i przyszłym.

Czasowniki niedokonane natomiast nazywają te czynności, które nie zostały skończone,  np. czytałam, będziecie grać itp.  Czasowniki dokonane występują we wszystkich trzech czasach.O czasowniku to by było tyle. W następnych postach opowiem o innych częściach mowy.
Jeśli mój blog się Wam podoba to proszę o komentarz. Jeśli uważacie, że powinnam coś zmienić to także proszę o informacje.  Chciałabym wiedzieć też jakie tematy Was interesują, co chcecie, abym opisywała ?
Z czym sobie nie radzicie?  Spróbuje to wytłumaczyć.

Na koniec tradycyjnie dowcip :

Nauczycielka od j.polskiego wchodzi do klasy i mówi:
- Zadam wam teraz do napisania wypracowanie, w którym musi występować wątek religijny, historyczny, miłosny i tragiczny.
No to zaczynajcie pisać.
Wszyscy zaczęli pisać, a Jasiu siedzi i huśta się na krześle.
Nauczycielka podchodzi do niego i pyta się:
- A ty Jasiu już napisałeś?
- Tak
- A mógłbyś nam przeczytać co napisałeś?
No i Jasiu zaczął czytać:

O mój Boże - wątek religijny
Westchnęła Hrabina - wątek historyczny
Zaszłam w ciążę - wątek miłosny
Ale nie wiem z kim - Wątek tragiczny.

 

Do zobaczenia  !!!


środa, 13 lutego 2013

A teraz historia !!!

Cześć!
 Czas aby powtórzyć kilka zagadnień z historii. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia to nauka o przeszłości .
Historię poznajemy dzięki źródłom historycznym. Źródła historyczne dzielimy na pisane i niepisane.

Źródła pisane to:
 • dokumenty
 • pamiętniki
 • listy
 • kroniki
 • literatura piękna 
Źródła niepisane to:
 • obrazy, rzeźby
 • fotografie
 • przekazy ustne
 • filmy, płyty, pliki  dźwiękowe
 • budowle
 • przedmioty codziennego użytku 
 • broń
Czas w historii dzielimy na dwie ery:
 • naszą erę- czyli wszystko co wydzarzyło sie po narodzinach Chrystusa
 • przed naszą erą - wszystko co wydarzyło się po narodzinach Chrystusa 
Bardziej szczegółowy podział   ( na epoki ) nosi nazwę periodyzacji.

Wygląda on następująco:
 • prehistoria- czyli czasy przed pojawieniem się pisma ok. 3500 rok p.n.e.
 • starożytność- od zakończenia prehistorii do 476 r. n.e. , kiedy to upadło na Zachodzie Cesarstwo Rzymskie
 • średniowiecze - czasy od zakończenie średniowiecza do 1472 r czyli do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
 • nowożytność- czasy od zakończenia średniowiecza do 1918r. czyli do zakończenia I wojny światowej
 • historia najnowsza - od zakończenia nowożytności do dziś
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mam nadzieje, że sposób w jaki przedstawiłam powyższe informacje jest czytelny i łatwo przyswajalny.

No koniec  żart na dziś 

Czasy prehistoryczne- Tata jaskiniowiec przegląda świadectwo szkolne synka:
-Wiesz synku rozumiem że masz 3 z myślistwa, ponieważ jesteś jeszcze młody
-Ale z Historii?-Dodaje Tata-Przecież to były tylko 2 kartki do nauczenia!!!

Na dziś tyle. Do zobaczenia   !!!

środa, 6 lutego 2013

Zaczynamy od geografii !!!

 Hej !!!
Dzisiaj powtarzamy dział z geografii a mianowicie: Kształt i rozmiary ziemi .Orientacja na ziemi.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Co tak naprawdę trzeba umieć z tego działu??

Ziemia to spłaszczona przy biegunach kula nazywana geoidą.

Wymiary Ziemi
 • obwód- 40 000 km
 • długość promienia równikowego - 6 378 km
 • długość promienia biegunowego - 6 357 km
 Dowody na kulistość Ziemi:
 • kształt widnokręgu
 • zmiany wysokości Gwiazdy Polarnej na niebie
 • cień Ziemi na powierzchni Księżyca w czasie jego zaćmienia
 • podróże dookoła Ziemi ( pierwsza podróż odbyła się pod dowództwem Magellana 1519-1522)
 • zdjęcia wykonane z kosmosu 
Oś Ziemi nachylona jest pod kątem 23,5 stopnia.
Ziemia obraca się z prędkością  29,78km/s.

Na półkuli północnej: 
 • wiosna  rozpoczyna się 21 marca
 • lato  21 czerwca
 • jesień 23 września
 • zima 21 grudnia
Równonoc jesienna - 23 września
Równonoc wiosenna - 21 marzec

Na półkuli południowej odwrotnie.

Doba na Ziemi trawa dokładnie 23h 56 min.

Doba gwiazdowa to okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami punktu Barana
Doba księżycowa to okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Księżyca


 Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca.

Rok  podzielony jest na 4 kwartały---> 12 miesięcy --->   365 dni {lib 366 jeśli to rok przestępny}.


Rok trwa  365 dni 5 godzin 48 minut.

Dlaczego mamy rok przestępny??
 Czas potrzebny Ziemi na okrążenie Słońca to 365 i jedna czwarta dnia. Aby odzyskać straconą kwartę dnia, która nie jest liczona na koniec każdego roku, raz na cztery lata mamy rok przestępny dłuższy właśnie o jeden dzień. Ostatni taki rok to 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na koniec coś na rozluźnienie :


Nauczyciel geografii opowiada klasie o małpach.
Dostrzega, że mała Zosia nie słucha. Zwraca więc jej uwagę:
- Zosiu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie będziesz wiedziała jak wygląda małpa!


Do zobaczenia w kolejnej notce !!!